Sint Gregorius ontvangt ondersteuning van Rabobank

Muziekvereniging Sint Gregorius uit Haaren is al jaren verbonden met het ophalen van oud ijzer.
Maandelijks gaan vrijwilligers op stap om oude metalen bij inwoners thuis op te halen. Dit wordt echter wel steeds lastiger. Vroeger kreeg je bij je rijbewijs automatisch de mogelijkheid om met aanhangwagens te mogen rijden. Maar sinds de jaren ’80 is er een aparte rijopleiding nodig voor het rijden met zwaardere aanhangwagens.

Huis- aan-huis ophalen materialen
Wim Verouden vertelt dat, toen hij in het bestuur van de muziekvereniging kwam in 1984, de Harmonie al sinds midden jaren ‘50 één of tweemaal per jaar met een vrachtwagen huis-aan-huis metaal en vodden kwam ophalen.
Najaar 1990 werd in Haaren Stichting De Groep opgericht. Deze stichting kwam voort uit een samenwerking van verenigingen en had als mooi coöperatief doel het bundelen van activiteiten voor het verwerven en verdelen van financiële middelen. Dit doel werd onder meer verwezenlijkt door het inzamelen van oud papier, vodden en oude metalen. Deelnemers van het eerste uur waren de handbalvereniging ODI, judovereniging De Valbrekers, buurtvereniging De Kantdabbers en Sint Gregorius.
Wim vertelt dat de samenwerking goed verliep en dat de gemeente Haaren graag gebruik maakte van het vrijwilligerswerk en daarvoor zelfs jaarlijks een opslag gaf, gekoppeld aan het ingezamelde recirculeerbare materiaal.

Gemeentewerf
Een van de plaatsen waar vrijwilligers van de Harmonie metaal inzamelden was de (oude) Gemeentewerf aan de Nemelaerstraat. Deze vrijwilligers zamelden niet alleen oude metalen in, maar gingen deze ook scheiden. In samenspraak met de gemeente mocht er zelfs een container van Vissers uit Udenhout blijvend op de werf worden geplaatst.
In die tijd is de Harmonie ook begonnen om lastiger te scheiden metalen buiten de openingstijden van de Gemeentewerf te gaan scheiden en sinds toen wordt er met aanhangwagens gereden.
Die aanhangers zijn een steeds belangrijkere rol gaan spelen, mede omdat door toenemende milieu- en veiligheidsregelingen het moeilijker en moeilijker werd vrijwilligers op de Gemeentewerf te laten werken. Met de komst van de nieuwe Gemeentewerf aan de Kantstraat liep de samenwerking Gemeente en Stichting De Groep dan ook ten eind.

Ondersteuning Rabobank
De Harmonie is daarna doorgegaan met het inzamelen van metalen. Jaap Kroot, een van de vrijwilligers van de Harmonie die oud metaal inzamelt, kwam vorig jaar met het idee om een aantal vrijwilligers [ouders van leden en/of leden] die geen rijbewijs E bezat dat rijbewijs te laten halen. Sint Gregorius wilde daar graag aan meewerken, maar had niet alle financiële middelen daarvoor.
Rabobank geeft via het coöperatiefonds een deel van haar winst terug aan de samenleving. Initiatieven die bijdragen aan de lokale samenleving en een duurzaam karakter hebben komen voor ondersteuning in aanmerking.
Harrie Marsman en Wil van Pinxteren, beiden lid van de Ledenraad van de Rabobank, hebben namens Sint Gregorius een aanvraag voor een bijdrage uit het Coöperatiefonds van de Rabobank ingediend. Uit die aanvraag is een mooie bijdrage voor Sint Gregorius voortgekomen.

Meer informatie over het coöperatiefonds en de coöperatieve bijdrage van Rabobank: www.rabobank.nl/hartvanbrabant

 

Haaren, 11 maart 2023 Het IJzeren Team

V.l.n.r.: Wil van Pinxteren. Harrie Marsman, Alain van Lith, Wim Verouden, Henk Schoenmakers, Jaap Kroot en Jantje Heijkants