Sinds jaar en dag organiseert “het ijzeren team” van Muziekvereniging Sint Gregorius de grote oud-ijzeractie en tot eind 2011 zamelden wij ook wekelijks oud ijzer in op de gemeentewerf.

De gemeente Haaren heeft helaas besloten het contract te beëindigen waardoor deze activiteit op de gemeentewerf is beëindigd.

Het ijzeren team gaat toch graag door, want deze inkomsten zijn voor de Muziekvereniging van essentieel belang om te kunnen voortbestaan.

Wij organiseren in ieder geval  jaarlijks de grote huis-aan-huis ijzerinzameling in het voorjaar. Verder willen wij particulieren en bedrijven -op afroep- helpen bij de afvoer van metalen en non-ferro. Na een verzoek per e-mail of per telefoon, halen we eens per maand het metaal op.

Ophaaldata

2024
20 januari
24 februari
23 maart
20 april
25 mei
22 juni
20 juli
7 september
12 oktober

Ophaalschema

Contact

Hulp nodig bij de afvoer van uw oud ijzer, non-ferro?
Spreek ons aan, bel, app of mail (met foto van de partij) naar:

Jaap Kroot 06 14526665 j.kroot@KW1C.nl
Jan Heijkants 06 36543162 j.heijkants@home.nl
Wil van Pinxteren 06 41648688 wpinx@euronet.nl

 

Het ‘IJzeren Team’ van Sint Gregorius
oudijzerhaaren@sintgregorius.nl