Sommige nieuwe leden beginnen met alleen muziekles, terwijl anderen, -die al een instrument hebben leren bespelen- starten in één van de orkesten. Binnen onze muziekvereniging zijn er de volgende orkesten:

 • Toonklas: In dit orkest spelen beginnende muziekleerlingen wekelijks samen. Er is een toonklas voor beginnende blazers  en bij voldoende leerlingen ook een voor gevorderde slagwerkers. De toonklas repeteert op dinsdagavond van 18.10 tot 18.40 uur in gemeenschapshuis Den Domp.
 • Middenorkest: Vanaf het A-niveau kunnen leerlingen instromen in het middenorkest. In dit orkest spelen alle leeftijden leuke en leerzame muziek, die goed is voor de verder muzikale ontwikkeling. Jaarlijks geeft het orkest verschillende concerten, zowel binnen als buiten Haaren. Het middenorkest repeteert op dinsdagavond van 18.45 tot 19.45 uur.
 • Harmonieorkest: In het harmonieorkest spelen muzikanten vanaf C-niveau. Er wordt wekelijks hard gewerkt aan de voorbereiding op de verschillende concerten die door het jaar heen op het programma staan, zoals een kerst- en/of nieuwjaarsconcert, de Tuin der Vertooning, concerten met andere verenigingen, projecten of deelname aan gejureerde festivals. Het harmonieorkest repeteert op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in gemeenschapshuis Den Domp onder leiding van Hardy Li.

Het instrument

Een instrument kun je natuurlijk zelf aanschaffen, maar je kunt ook gebruik maken van een verenigingsinstrument. Je betaalt éénmaal een borg van € 100,00. Omdat instrumenten zeer kostbaar zijn, betaalt iedereen die een verenigingsinstrument gebruikt vanaf 23 jaar (blazers) een huur van € 50,00 per jaar. [Iedereen = leden, gastmuzikanten, niet leden]. Dit is veel minder dan het in werkelijkheid kost. De vereniging zorgt voor jaarlijks onderhoud, laat reguliere reparaties verrichten en zorgt voor een goede verzekering. Rieten en stokken zijn voor rekening van de muzikant. Sint Gregorius zorgt voor een instrumentenverzekering.

Indien een muzikant een verenigingsinstrument in een ander orkest wil gebruiken, kan deze daartoe een verzoek indienen. Bij goedkeuring voor gebruik elders voor een vaste of langere tijd wordt huur in rekening gebracht.

Activiteiten

Om voor onze leden gevarieerde en leuke activiteiten (muzikale en niet muzikale) te ontwikkelen en te realiseren vragen wij onze leden zich beschikbaar te stellen zo nu en dan zo’n activiteit mede te ontwikkelen en uit te werken. Deze werkwijze heeft de voorkeur van onze leden zodat zij niet gebonden zijn aan een vaste werkgroep.

Een overzicht van een aantal terugkerende evenementen:

 • Kerst- of Nieuwjaarsconcert
 • Gejureerde festivals in regio Meierij: zowel voor het Midden- als het Harmonieorkest.
 • Concerten met bekende aritiesten maar ook concerten in het buitenland. In 2020 zijn we gedurende het Hemelvaartweekend in Italië voor concerten en culturele verrassingen.
 • Verenigingsweekend: Ieder jaar proberen we een weekend te organiseren voor alle leden. Hierbij wordt niet alleen gerepeteerd, maar worden ook leuke andere activiteiten georganiseerd waaronder de alom bekende ‘bonte avond’.
 • Organisatie jaarmarkt: Op eerste pinksterdag organiseert Sint Gregorius  jaarlijks de Haarense jaarmarkt. Dat is een belangrijke inkomstenbron voor onze vereniging. Daarom wordt op deze dag de inzet van alle leden gevraagd.

Afmelden

Je wordt geacht bij iedere repetitie aanwezig te zijn.

Mocht je een keer niet aanwezig kunnen zijn bij repetities of activiteiten dan is het de bedoeling dat je hiervoor zo tijdig mogelijk afmeldt (bij een concert 4 weken van te voren).

Leden van het middenorkest en van het harmonieorkest kunnen zich afmelden bij Ine Copal (0411-621833).

Mocht je een keer niet naar je les kunnen komen dan kun je je hiervoor afmelden bij de eigen docent.

Contributie

Jeugdleden tot 18 jaar:

 • Jeugdleden alleen in opleiding: geen contributie
 • Jeugdleden in Toonklas of Middenorkest: € 78,75
 • Jeugdleden in het Harmonieorkest: € 122,15
 • Jeugdleden tot 18 jaar betalen géén huur voor bruikleen instrument, wel borg

Leden vanaf 18 jaar tot 23 jaar (peildatum januari):

 • Slagwerkers en leden Middenorkest met eigen instrument: € 113,85
 • Slagwerkers en leden Harmonieorkest: € 157,25

Leden vanaf 18 jaar tot 23 jaar betalen geen huur voor bruikleen instrument, wel borg.

Volwassen leden vanaf 23 jaar (peildatum januari):

 • Slagwerkers en leden Middenorkest met eigen instrument: € 158,00
 • Leden Middenorkest met kosten bruikleen instrument: € 208,00
 • Slagwerkers en leden Harmonieorkest met eigen instrument: € 197,70
 • Leden Harmonieorkest met kosten bruikleen instrument: € 247,70

Niet leden
Niet leden/gastmuzikanten die gebruik willen maken van een verenigingsinstrument betalen huur en borg conform de regels voor de jeugd- of de volwassen leden. Bedragen mogen in twee termijnen worden betaald. Betalingen in meer dan twee termijnen kan worden besproken met de penningmeester.

Brabantse Bond voor Muziekgezelschappen / Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie en BUMA
Alle bij de Brabantse Bond en Nederlandse Muziek Organisatie aangesloten verenigingen betalen jaarlijks een bijdrage per lid. In 2020 is dit € 3,10.
De Buma-bijdrage, betreft de premie auteursrechten, die is in 2020 € 6,03 per lid.

Deze twee bedragen zitten in de boven vermelde contributiebedragen.

Voorwaarden bruikleen instrumenten

 1. Elk lid van onze vereniging kan gebruik maken van een blaas- slag- of [indien mogelijk] een strijkinstrument van Sint Gregorius. Sint Gregorius onderhoudt en verzekert het instrument en laat de reguliere reparaties verrichten.
 2. Voorwaarde voor het in bruikleen krijgen is een borg van € 100,00 en het aangaan van een Bruikleenovereenkomst.
 3. Leden die meerdere instrumenten van de vereniging in bruikleen hebben betalen een borg voor elk instrument en een bijdrage voor het lenen van één instrument.
 4. Leden die in meerdere orkesten van de vereniging musiceren, betalen één contributiebedrag; het bedrag van het ‘hoogste’ orkest.
 5. Leden die het verenigingsinstrument ook in een ander muziekgezelschap willen gebruiken moeten het bestuur hiervoor om toestemming vragen. Vervolgens wordt bekeken en afgewogen of er toestemming wordt gegeven en zo ja, of hiervoor jaarlijks een bijdrage dient te worden betaald.

Haaren, januari 2020

Verdere informatie

Voor leden is er een aparte ledenpagina, waarvoor je moet inloggen. Deze gegevens kun je via de website aanvragen als je lid bent. Het is belangrijk regelmatig op de ledenpagina te kijken, omdat hierop altijd de meest actuele informatie staat.

Regelmatig geven wij een NIEUWSBRIEF uit, daar vind je veel informatie over onze muziekvereniging, en wij nodigen je uit ook eens jouw ervaringen daarin te schrijven!

Omdat onze orkesten de dinsdagavond als repetitieavond hebben, komen we ook elke dinsdagavond in Den Domp bijeen na afloop van de laatste repetitie. Vanaf 22.00 uur is het altijd gezellig onder elkaar en iedereen is er welkom!