Sint Gregorius is opgericht in 1875 en heeft een lange historie. Gestart als mannenkoor. In 1902 omgevormd tot dorpsfanfare en sinds 1991 tot een brede muziekvereniging met een toonklas, middenorkest en harmonieorkest.

Harmonieorkest

Het harmonieorkest van Gregorius speelt sinds 2007 in de 1e Divisie. De leden komen niet alleen uit Haaren en directe omgeving, maar ook muzikanten van andere regio’s hebben hun weg naar Gregorius gevonden.

Er wordt vanaf de basis door beroepsmusici hard gewerkt met onze leerlingen/leden aan het bevorderen en ontwikkelen van muziek op een zo hoog mogelijk haalbaar niveau voor amateurmusici. De combinatie van musiceren en gezelligheid blijken goede ingrediënten om als muziekvereniging aantrekkelijk te zijn. Bij de muziekkeuzes wordt ook gekeken naar de toegankelijkheid voor het publiek.

Daar waar mogelijk treedt het orkest op in aansprekende concertseries zoals de Verrassende Ontmoetingen. Gregorius is altijd op zoek om nieuwe wegen te bewandelen en muzikale uitdagingen te zoeken, getuige mooie concerten met Philharmonie Zuid Nederland en het Nederlands Blazers Ensemble. Samenwerking met ensembles, solisten of zangers zorgen altijd weer voor een verrassende combinatie met traditionele harmonie klanken.

Sinds 2023 is de muzikale leiding in handen van de talentvolle jonge dirigent Hardy Li. 

Kortom, voldoende ingrediënten voor interessante repetities en mooie concerten.

Het orkest waarin de gevorderde leerling (ongeacht leeftijd) wekelijks musiceert. Vanaf het A-niveau stromen de leerlingen in.

Omdat de muzikale kennis al enigszins op peil is, worden de te spelen muziekwerken daarop aangepast. De keuze van het repertoire is van dien aard dat de te spelen muziek leuk en leerzaam is maar ook goed voor een verdere muzikale ontwikkeling. Niet te eenvoudig, maar prikkelend en uitnodigend om daaraan te werken.

Uiteraard wordt er jaarlijks een aantal uitvoeringen verzorgd en schrijven we in voor muziekwedstrijden.

Het Middenorkest herbergt zowel jongeren als volwassenen, het is een orkest voor muzikanten in ontwikkeling.
We repeteren op dinsdagavond in gemeenschapshuis Den Domp.

Dirigent van het Middenorkest is Marieke Machado-Veekens.

Het orkest waarin de beginnende muziek leerling wekelijks musiceert.

Zodra slagwerkers en blazers eenvoudige noten en ritmes kunnen lezen, kunnen onze leerlingen wekelijks ervaring opdoen in het samen musiceren.

In de Toonklas worden muziekwerken uitgevoerd die speciaal geschreven zijn voor orkesten van dit niveau, leuk en leerzaam.

We repeteren op dinsdag met de blazers en slagwerkers van 18.00 – 18.30 uur.  Nuno Silva leidt de Toonklas.